Villkor

Riskutbildarnas villkor

Åldersgränser
17 år för Riskutbildning 2 MC.
15 år och 9 månader för Riskutbildning 1 och 2 lätt MC.
16 år för Riskutbildning 1 MC.

Betalning
Du godkänner villkoren för kursen.
Betalning ska ske i samband med bokning.
Vid senare avbokning än fem arbetsdagar, se längre ner i villkoren

Vi hanterar de uppgifter du har registrerat enligt personuppgiftslagen, PUL. Genom att registrera dig hos oss har du givit ditt samtycke till att vi lagrar och sammanställer dessa uppgifter för det syfte du lämnat dem.

Uppvärmning/Nivåkontroll
I undervisningen igår en kort uppvärmning där du får möjlighet att bekanta dig med motorcykeln och skyddsutrustningen. Uppvärmningen syftar också till att läraren får en möjlighet att bedöma om du kan tillgodogöra dig övningarna i riskutbildningen. För din egen och andras säkerhet måste du kunna hantera motorcykel på ett rutin mässigt och säkert sätt.

Om läraren bedömer att du inte har tillräcklig körvana för att fortsätta riskutbildningen så avslutas riskutbildningen här för din del och kursavgiften är förverkad. Du är välkommen tillbaka vid ett senare tillfälle efter det du tränat upp din färdighet till en tillräckligt hög nivå.

Godtaget Genomförande av Riskutbildning

 • Du deltar aktivt i diskussioner och övningar
 • Du följer din lärares anvisningar
 • Du följer våra säkerhetsbestämmer
 • Du kan hantera fordonet på rätt sätt
 • Om du under den fortsatta utbildningen efter nivåkontrollen inte lyckas uppnå de mål som anges behöver en ny tid beställas och en ny avgift inbetalas.

Säkerhetsbestämmelser
Du kan bli avvisad om säkerheten äventyras.
Du får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger. Riskutbildarna utför ett obligatoriskt Utandningsprov.
Vi har nolltolerans. Om du vägrar detta test eller om testet visar utslag, stoppas din utbildning och avgiften är förverkad.

 • På transportsträckor är maxhastigheten 30 km/h i det fall instruktören inte angivet annat.
 • Mobiltelefoner ska vara avstängda under hela utbildningen
 • Har någon sjukdom eller handikapp som kan påverka övningarna informerar du läraren innan kursstart
 • Rökning får endast ske på anvisad plats på raster.

Ansvar
All Körning sker på förarens egen risk. Du ansvarar själv för eventuell skada som kan uppkomma på dig själv och eventuell egen skyddsutrustning, oavsett hur skadan tillkommet, samt skador som orsakas av dig på anläggningen där riskutbildningen genomförs. Är du Vållande till skada på andra och/eller tredje person har du eget ansvar i uppkommen situation. Vid skada avsäger du dig rätten att rikta anspråk gentemot Mc-utbildarna i Skaraborg AB.

Avbokning
Eventuell avbokning av kurs sker via mail eller per telefon. Avbokning ska ha kommit till oss tillhanda senast 5 arbetsdagar före kursdag. Sker avbokning senare debiteras du halva avgiften.
Avbokning är endast giltig när du mottagit bekräftelse på densamma.

Hela avgiften dibiteras:

 • Om du saknar giltig legitimation eller uteblir.
 • Om du inte uppfyller nivåkontrollen
 • Vid sjukdom

Har du ett läkarintyg får du ha avgiften innestående till ett senare tillfälle. I annat fall är kursavgiften förverkad.

Ångerrätt/retur
När du handlat en tjänst online har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet ingåtts, det vill säga från det du beställt tjänsten.

För att utnyttja din ångerrätt måste du alltid senast inom 14 dagar från det att du ingick avtalet om tjänsten meddela Kinnekulle trafikövningsplats AB, att du vill utnyttja din ångerrätt. Meddelandet kan skickas per post eller e-post. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se finns ett standardformulär som kan användas vid utgörande av ångerrätten.

Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har Kinnekulle trafikövningsplats AB rätt till ersättning med proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

Godtagbara Legitimationer
(enl Vägverket/transportstyrelsen, gällande vid tryck 2010-01-12)

Fotot på legitimationen ska vara välliknande och legitimationen ska vara giltig.

Vi godtar följande legitimationer

 • Sis- märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
 • Tjänstekort utfärdat av statlig myndighet
 • Svenskt nationellt identitetskort enl förordningen (2005:661) om nationellt identiteskort
 • Identitetskort utfärdat av skatteverket
 • Svenskt Körkort
 • Svenskt EU-pass
 • Övriga EU-pass utfärdande from 1 september 2006*
 • Pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz from 1 september 2006.
 • Övriga EU-pass utfärdande från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemstaterna.

Följande handlingar godtas INTE som legitimation, Utländsk legitimationshandling, svenskt provisoriskt pass, Sjömanspass, främlingspass eller utländskt diplomatpass.

Priser
De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköpstillfället. Samtliga priser anges i svenska koronor och är styckpriser inklusive 25% moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra villkor utan varsel. Det är villkoren och priserna i svenska kronor vid inköpstillfället som gäller. Vi följer svensk lagstiftning gällande konsumetlagstiftning, disatansavtalslagen samt OECD:s Riktlinjer för internet handel.

Kontakta gärna oss per e-post: info@riskutbildarna.nu om du har ytterligare frågor.

Registreringsuppgifter
Det juridiska namnet för det bolag som ansvarar för webbplasten och beställningar är:
Mc-utbildarna i Skaraborg AB
Organisationsnummer: 556882-9468
Företaget är godkänt med F-skatt
Kungsgatan 11
541 31  SKÖVDE